THÁI THUẬN – DANH NHÂN LỊCH SỬ KINH BẮC Thái Thuận (1441 - ?) [1] tự là Nghĩa Hòa, hiệu là Lựu Khê, biệt danh là Lã Đường....