Thursday, 08/12/2022 - 10:34|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG THPT THÁI THUẬN
 • Hoàng Văn Thục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Lê Đình Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Phan thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Bí thư chi bộ số 2
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ