Thursday, 08/12/2022 - 09:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG THPT THÁI THUẬN
 • Nguyễn Thị Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Vũ Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ