Saturday, 20/08/2022 - 10:08|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG THPT THÁI THUẬN
 • Hoàng Văn Thục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Bùi Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đảng ủy - Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Lê Thị Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Bí thư Chi bộ số 1
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Thị Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ số 3, Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Văn Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Ngô Thị Mai Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ số 2, Tổ phó tổ Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Vũ Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ