Thursday, 08/12/2022 - 10:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG THPT THÁI THUẬN
 • Hoàng Văn Thục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Lê Đình Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Văn Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Ngô Thị Mai Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ số 2, Tổ phó tổ Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Vũ Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ