Saturday, 20/08/2022 - 08:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG THPT THÁI THUẬN
 • Nguyễn Thị Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ số 3, Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Ngô Thị Mai Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ số 2, Tổ phó tổ Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ