“Cẩm nang số giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Trung học thông qua các hình thức tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của học sinh” được kết cấu với 19 chủ đề khác nhau như: chủ đề Giáo dục phòng tránh tai nạn giao thông cho học sinh, phòng tránh bạo lực học đường, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thi, cuộc thi, hoạt động tình nguyện… mỗi một chủ đề lại có các giáo án minh họa, các hình ảnh, video clip về từng loại tình huống khác nhau, cách thức và phương pháp thực hiện, các câu hỏi nhận thức và gợi ý trả lời nhằm giải quyết nhiều tình huống cụ thể về tâm sinh lý của học sinh trong giáo dục kĩ năng sống.

“Cẩm nang số” được phân thành 2 loại hình chính:

 - Loại hình thứ nhất: Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các hình thức trải nghiệm (gồm 8 chủ đề, tương ứng với 8 giáo án minh họa).

- Loại hình thứ hai: Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua việc tìm hiểu các “chủ đề nóng” trong giới trẻ hiện nay (gồm 11 chủ đề, tương ứng với 11 giáo án minh họa).

Trong mỗi loại hình lại được kết cấu thành 2 phần:

- Phần thứ nhất là: hệ thống giáo án theo chủ đề cụ thể.

- Phần thứ hai: là kho tư liệu

  - Kết cấu kho tư liệu của từng phần như sau:

  + Kho tư liệu của loại hình Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các hình thức trải nghiệm gồm 4 mục: Hình ảnh, tư liệu, video và một số liên kết ngoài hỗ trợ giáo viên và học sinh trong chương trình trải nghiệm.

  + Kho tư liệu của loại hình Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua việc tìm hiểu các “chủ đề nóng” trong giới trẻ hiện nay gồm: 11 mục. Mỗi mục gồm nhiều video clip liên quan và được kết nối trực tiếp với giáo án của chủ đề tương ứng.

Mục đích chung của các loại hình giáo dục trong “Cẩm nang số” là nhằm trang bị cho học sinh phổ thông những kĩ năng cần thiết như: kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng từ chối, kĩ  năng kiên định, kĩ năng giải quyết mâu thuẫn, kĩ năng hòa nhập, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội, kĩ năng chủ động và biết cách xử lý mọi tình huống trong cuộc sống… giúp các em rèn luyện hành vi có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc; giúp các em được trải nghiệm thực tế, tích lũy được kiến thức và vốn sống, có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và mọi người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hòa và lành mạnh.