Tuesday, 27/09/2022 - 01:22|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG THPT THÁI THUẬN
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
06/2022/TT-BGDĐT Thông tư 06 vê trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy... của Bộ GD&ĐT 12/05/2022
369/SGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2022 07/04/2022
34/CT-TTg Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 Về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân 21/12/2021
899-CV/TU CÔNG VĂN 899-CV/TU 19/12/2021
61/2021/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT 61 19/12/2021
62/2021/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT 62 19/12/2021
77/KH-BATGT 77-Ke-hoach-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-dip-tet-Duong-lich-tet-nguyen-dan-Nham-Dan-va-le-hoi-2022 19/12/2021
60/2021/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT 60 19/12/2021
85/KH-SGDĐT Kế hoạch chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang năm 2022 15/11/2021
Tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 14/11/2021
Tài liệu giới thiệu Luật Thanh niên 14/11/2021
30/2020/NĐ - CP TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ 14/11/2021