Saturday, 22/01/2022 - 11:52|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG THPT THÁI THUẬN
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
34/CT-TTg Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 Về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân 21/12/2021
77/KH-BATGT 77-Ke-hoach-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-dip-tet-Duong-lich-tet-nguyen-dan-Nham-Dan-va-le-hoi-2022 19/12/2021
899-CV/TU CÔNG VĂN 899-CV/TU 19/12/2021
60/2021/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT 60 19/12/2021
61/2021/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT 61 19/12/2021
62/2021/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT 62 19/12/2021
85/KH-SGDĐT Kế hoạch chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang năm 2022 15/11/2021
TÌM HIỂU LUẬT GIÁO DỤC NĂM 2019 14/11/2021
30/2020/NĐ - CP TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ 14/11/2021
Tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 14/11/2021
Tài liệu giới thiệu Luật Thanh niên 14/11/2021
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 14/11/2021
Tin đọc nhiều
Liên kết website