Hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm 2019, trường THPT Thái Thuận thông báo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020